*** MATY DO PRZESADZANIA ROŚLIN ***
ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 300 PLN Z DARMOWĄ WYSYŁKĄ

Regulamin sklepu

Sprawdź opinie zadowolonych Klientów!

I. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.clapplants.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca”, „Sprzedający”– NECON Krzysztof Nowak z siedzibą przy ulicy Kosmiczna 9/2, 52-226 Wrocław, NIP 9291669987, REGON 080227454, Podmiot profesjonalny: PL-02/64/8891

b. „Sklep”, „Strona”- sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://clapplants.com/ oraz na jej podstronach;

c. „Klient”, „Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;

d. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies;

e. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, oraz tworzenia Konta Klienta.

2. Przed dokonaniem rejestracji Konta lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

4. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.

5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

6. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

9. Koszty wysyłki na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów ponosi Kupujący.

III. KONTO KLIENTA

1. Założenie konta klienta odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji, dostępnego na podstronie Sklepu. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

2. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola i wypełnienie odpowiednich pól.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Kliknięcie w przycisk założenia konta przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

6. Po założeniu konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

7. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie Sklepu. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu lub w przypadku podania danych o charakterze bezprawnym.

IV. OFEROWANE TOWARY

1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w sklepie internetowym są wytwarzane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający informuje Klienta, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę towaru mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3. Oferowane przedmioty są organizmami żywymi, niepowtarzalnymi co do zasady (rośliny) oraz produktami wykonywanymi ręcznie (odzież,maty do roślin), co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru, wybarwienia jak i kształtu przedmiotu.

4. Sprzedający zastrzega, iż produkty oferowane w zakładce "SALE” lub "OUTLET" pochodzą z końcówek kolekcji i mogą nosić skazy i niewielkie wady, nie wpływające na jakość użytkowania.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na e-mail dostępny na podstronie Kontakt lub zadzwonić pod numer telefonu dostępny na podstronie Kontakt.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze.

5. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

6. W celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam” lub "Do kasy".

7. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „bez Konta", podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.

8. Na podstronie weryfikacji koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności, miejsca dostarczenia towaru oraz dodania kodu rabatowego.

9. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją dokonaną przez Klienta, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10. Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że Klient wybrał inaczej. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana w terminie ustawowym.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).

12. Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy, ApplePay lub płatność kartą.

13. W wyjątkowych sytuacjach, przy wpłacie na numer rachunku bankowego Sprzedającego, Sprzedający czeka na wpłatę 2 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

14. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych parametrów, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo. 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia dostępny jest na karcie produktu przed dodaniem go do koszyka, w odpowiednim polu opisu produktu.

2. Rośliny wysyłane są od poniedziałku do środy włącznie.

3. Czas realizacji zamówienia widoczny na karcie produktu stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikające z niezależnych od podmiotu opóźnień w łańcuchu produkcyjno-logistycznym.

4. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie.

5. Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta lub odbiór osobisty.

6. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

7. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki lub incydentów logistycznych.

9. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, dołączana do każdego zamówienia.

10. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

11. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VII. ZWROTY TOWARU

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu - love@clapplants.com

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Zakupiony towar w stanie nienaruszonym, należy zabezpieczyć i wysłać na adres: NECON Krzysztof Nowak, ul.Kosmiczna 9/2, 52-226 Wrocław.  Do paczki należy dołączyć dowód zakupu, który został dołączony do zamówienia oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail na który było składane zamówienie oraz numer rachunku bankowego na jaki dokonać zwrotu)

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktu w paczce zwrotnej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego.

9. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy:

a. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy żywych roślin.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. Rośliny jako towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu, nie podlegają możliwości zwrotu.
Podstawa prawna:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

b. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup produktów wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta, np. indywidualny nadruk na bluzie oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VIII. WYMIANY TOWARU

1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru, który został mu dostarczony pierwotnie w ramach zamówienia, w terminie 14 dni, na towar identyczny wolny od wad. Termin do wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa wymiany towaru Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o wymianie towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu - love@clapplants.com

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza wymiany towaru z opisem i zaznaczeniem miejsca wystąpienia wadliwości, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin wymiany towaru wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca przesyła Klientowi nowy produkt, wolny od wad fabrycznych, zgodnie z czasem realizacji widocznym na karcie danego produktu w Sklepie, liczonym od dnia otrzymania od Klienta produktu wadliwego. Wymiana obowiązuje tylko na ten sam produkt, o tym samym kodzie SKU (o tym samym wzorze i kolorze).

6. Klient powinien odesłać wadliwą rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o prawie do wymiany. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wadliwej rzeczy.

8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia wadliwości rzeczy.

9. Prawo wymiany towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup produktów wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

10. Prawo wymiany towaru nie dotyczy żywych roślin.

IX. REKLAMACJA TOWARU

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

2. Reklamacja roślin jest możliwa, o ile Kupujący spełni poniższe warunki: prześle na adres mailowy - love@clapplants.com dokładne zdjęcie rośliny wraz z notatką dotyczącą zastrzeżeń w dniu otrzymania przesyłki! Rośliny przesadzone do nowego podłoża, a także takie co do których dokonano zabiegów przycięcia nie podlegają reklamacji.

3. Reklamację można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - love@clapplants.com, wskazując przyczyny reklamacji wraz ze zdjęciem oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

5. Reklamowany towar należy zabezpieczyć i wysłać na adres: NECON Krzysztof Nowak, ul.Kosmiczna 9/2, 52-226 Wrocław.  Do paczki należy dołączyć dowód zakupu, który został dołączony do zamówienia oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail na który było składane zamówienie)

6. Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części składowych towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru wraz z należnością za towar.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji, o czym Sprzedający poinformuje uprzednio drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu.

9. Zwrot towaru, co do którego została orzeczona niezasadność reklamacyjna, następuje na koszt Klienta, przesyłką kurierską z płatnością za przesyłkę zwrotną za pobraniem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu Klientów o zmianie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.clapplants.com. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail).


2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, 1575).

4. Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.

6. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami to:love@clapplants.com

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

niedziela,poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek,sobota
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych produktów. Zostało tylko [max].
Przeglądaj listę życzeńUsuń listę życzeń