*** MATY DO PRZESADZANIA ROŚLIN ***
ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 300 PLN Z DARMOWĄ WYSYŁKĄ

Polityka prywatności

Sprawdź opinie zadowolonych Klientów!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie materiały lub informacje Strony Ujawniającej, handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, prawnie chronione i inne, zwane dalej „Informacjami Poufnymi”, ujawnione Odbiorcy ustnie, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w w dowolnej formie i na dowolnym nośniku. (w tym m.in. w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej) w związku ze świadczeniem usługi najmu pojazdu Usługobiorca zobowiązuje się do: Przechowywać poufnie; Używać wyłącznie w celu wykonania Umowy; Nie przekazywać ani nie ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej, żadnej osobie, z wyjątkiem: Pracowników Odbiorcy wyznaczonych do wykonywania Umowy, którym potrzebne są takie informacje w związku z jej realizacją, o ile podpisane zostało Zobowiązanie do zachowania poufności, Biegli rewidenci Odbiorcy, a także wszelkie inne osoby lub organy upoważnione lub zobowiązane do posiadania dostępu do Informacji Poufnych w związku z działalnością Odbiorcy, Przypadki, w których Odbiorca jest zobowiązany do ujawnienia takiego ujawnienia przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku ujawnienia takiego ujawnienia, pod warunkiem, że Odbiorca dołoży wszelkich starań, aby poinformować o tym stronę ujawniającą z wyprzedzeniem na piśmie przed dokonaniem takiego ujawnienia Podmioty trzecie zaangażowane przez Odbiorcę do wykonania Umowy; wówczas Odbiorca jest odpowiedzialny za ujawnienie Informacji Poufnych osobom trzecim. Osoby fizyczne podpisują Oświadczenie o zachowaniu poufności. Dopilnować (przed ujawnieniem Informacji Poufnych), aby wszystkie osoby i organy, o których mowa w punkcie 3, były świadome poufnego charakteru informacji Strony Ujawniającej i nałożyły na nią obowiązek zachowania poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; Nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów Umowy; Podejmij odpowiednie wysiłki w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: Do jakiejkolwiek części Informacji poufnych, w odniesieniu do której Odbiorca może wykazać, że takie informacje: Są lub stały się znane publicznie bez winy Odbiorcy lub; Został legalnie uzyskany od niezależnej strony trzeciej bez obowiązku zachowania poufności lub; w dniu ich ujawnienia przez Stronę Ujawniającą jakiejkolwiek stronie trzeciej bez ograniczeń dotyczących poufności.

3. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Strony Ujawniającej, zwane dalej Materiałami, w tym między innymi dane zapisane na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach danych, instrukcje, specyfikacje, schematy działania, listy programów, wydruki danych , stanowią i pozostają własnością Strony Ujawniającej i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez wyraźnej zgody Strony Ujawniającej. Wszystkie kopie Materiałów są własnością Strony ujawniającej i muszą zawierać odpowiednie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach autorskich lub informacje, które pojawiają się na oryginale.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony https://www.clapplants.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego https://www.clapplants.com. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: dostosowania zawartości serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe typy plików cookies: sesyjne i trwałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp .;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być także przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

niedziela,poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek,sobota
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych produktów. Zostało tylko [max].
Przeglądaj listę życzeńUsuń listę życzeń