CLAP MA URLOP - ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PO 28.01 ZOSTANĄ WYSŁANE 14-15.02

Polityka prywatności

Sprawdź opinie zadowolonych Klientów!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie materiały lub informacje Strony Ujawniającej, handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, prawnie chronione i inne, zwane dalej „Informacjami Poufnymi”, ujawnione Odbiorcy ustnie, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w w dowolnej formie i na dowolnym nośniku. (w tym m.in. w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej) w związku ze świadczeniem usługi najmu pojazdu Usługobiorca zobowiązuje się do: Przechowywać poufnie; Używać wyłącznie w celu wykonania Umowy; Nie przekazywać ani nie ujawniać, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej, żadnej osobie, z wyjątkiem: Pracowników Odbiorcy wyznaczonych do wykonywania Umowy, którym potrzebne są takie informacje w związku z jej realizacją, o ile podpisane zostało Zobowiązanie do zachowania poufności, Biegli rewidenci Odbiorcy, a także wszelkie inne osoby lub organy upoważnione lub zobowiązane do posiadania dostępu do Informacji Poufnych w związku z działalnością Odbiorcy, Przypadki, w których Odbiorca jest zobowiązany do ujawnienia takiego ujawnienia przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku ujawnienia takiego ujawnienia, pod warunkiem, że Odbiorca dołoży wszelkich starań, aby poinformować o tym stronę ujawniającą z wyprzedzeniem na piśmie przed dokonaniem takiego ujawnienia Podmioty trzecie zaangażowane przez Odbiorcę do wykonania Umowy; wówczas Odbiorca jest odpowiedzialny za ujawnienie Informacji Poufnych osobom trzecim. Osoby fizyczne podpisują Oświadczenie o zachowaniu poufności. Dopilnować (przed ujawnieniem Informacji Poufnych), aby wszystkie osoby i organy, o których mowa w punkcie 3, były świadome poufnego charakteru informacji Strony Ujawniającej i nałożyły na nią obowiązek zachowania poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; Nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów Umowy; Podejmij odpowiednie wysiłki w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: Do jakiejkolwiek części Informacji poufnych, w odniesieniu do której Odbiorca może wykazać, że takie informacje: Są lub stały się znane publicznie bez winy Odbiorcy lub; Został legalnie uzyskany od niezależnej strony trzeciej bez obowiązku zachowania poufności lub; w dniu ich ujawnienia przez Stronę Ujawniającą jakiejkolwiek stronie trzeciej bez ograniczeń dotyczących poufności.

3. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Strony Ujawniającej, zwane dalej Materiałami, w tym między innymi dane zapisane na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach danych, instrukcje, specyfikacje, schematy działania, listy programów, wydruki danych , stanowią i pozostają własnością Strony Ujawniającej i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez wyraźnej zgody Strony Ujawniającej. Wszystkie kopie Materiałów są własnością Strony ujawniającej i muszą zawierać odpowiednie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach autorskich lub informacje, które pojawiają się na oryginale.

 

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony https://www.clapplants.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego https://www.clapplants.com. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: dostosowania zawartości serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe typy plików cookies: sesyjne i trwałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp .;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być także przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

niedziela,poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek,sobota
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych produktów. Zostało tylko [max].
Przeglądaj listę życzeńUsuń listę życzeń
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu

Dodaj notatkę do zamówienia Edytuj notatkę zamówienia
Oszacuj koszty wysyłki
Dodaj kupon

Oszacuj koszty wysyłki

Dodaj kupon

Kod kuponu będzie działał na stronie podsumowania